Tradícia priemyselnej výroby v Turanoch siaha až do 19. storočia. V roku 1887 započal prevádzku prvý drevársky podnik v obci – píla firmy SCHULZ & POLLAK, ktorého činnosť po požiari v roku 1914 obnovili v drevárskej fabrike pod názvom Spojená drevárska účastinná spoločnosť.  V roku 1948 sa závod premenoval na DREVINU a ako jej súčasť vznikol v roku 1956 strojný závod.

Po páde železnej opony DREVINA prechádzala dramatickými zmenami. Z jednej z najväčších drevárskych firiem vtedajšieho Československa, z  jej mnohých prevádzok a niekoľkých tisíc zamestnancov zostal po privatizácii v 90tych rokoch minulého storočia funkčný práve strojný závod.
Ten v roku 1994 sprivatizovali súkromné osoby a od roku 1997 nesie meno SZT- Stroje.

Sortiment výroby sa výrazne obmenil. Z fabriky, ktorá vyrábala takmer výlučne drevoobrábacie stroje, drevoobrábacie nástroje, zariadenia a technologické celky pre spracovanie dreva, sa postupne stala firma zameraná na zákazníkov z oblasti automobilového priemyslu, všeobecného strojárstva, chemického priemyslu , stavebníctva, lesníctva a energetiky . Firma neustále sleduje vývoj hospodárstva a prispôsobuje tomu stratégiu rozvoja.