Je nám jasné, že v súčasnej globálnej konkurenčnej súťaži môžeme byť dlhodobo úspešní jedine v prípade, ak naše produkty a služby budú spĺňať najvyššie kritériá kvalitatívnych požiadaviek.

Z tohto dôvodu je kvalita jednou z priorít, ktorej sa intenzívne venujeme. Sme držiteľmi certifikátu STN EN ISO 3834-2:2006, STN EN 1090-2+A1:2012, Stupeň EXC2  a ISO 9001:2015 a pracujeme na získaní ďalších certifikátov, potvrdzujúcich toto naše úsilie.