To, o čo sa v spoločnosti SZT - Stroje, s.r.o. snažíme, sa dá zhrnúť do nasledujúcich viet.

Snažíme sa o vybudovanie medzinárodne konkurencieschopnej firmy s cieľom byť spoľahlivým dodávateľom našich obchodných partnerov a stabilným zamestnávateľom v regióne severného Slovenska. Veľký dôraz pritom kladieme na vytvorenie partnerského vzťahu, pričom ako základné merítko berieme pomer nákladov a finančných prínosov nami navrhnutých riešení.