Spoločnosť SZT- stroje vyvíja a vyrába vákuové depozičné zariadenia pre tvorbu supertvrdých , klzných , tepelne odolných a koróziiodolných ochranných povlakov ,určených pre zvýšenie životnosti rezných nástrojov, tvárniacich nástrojov a rôznych konštrukčných súčiastok.  Na nami dodávaných povlakovacích zariadeniach je možné vyrábať povlaky na báze TiN , TiCN, CrN, TiAlN, TiAlCN, KTRN, CRONAL, TiN/CrN SL, W-DLC, CALCROL, SICRAL. Taktiež  je možné tvoriť povlaky aj pri nízkych teplotách pod 200 °C , ako napríklad CrN-L, CrCN-L, CrTiN-L, CrTiCN-L, TiCN-L, TiN-L. Depozičné vákuové zariadenia vyrábame podľa konkrétnych požiadaviek zákazníka , pričom berieme do úvahy technologické, ekonomické, kvalitatívne a funkčné hľadiská. 

Dodávame dva druhy fyzikálnych plazmových technológií a to:

1. Depozičné MAGNETRÓNOVÉ odprašovacie zariadenia

Slúžia na výrobu špeciálnych ,viacvrstvových a nanoštruktúrovaných povlakov,  s možnosťou teploty depozície nižšou ako 200 °C .  Hlavné použitie takto vytvorených povlakov, je pre aplikácie s minimálnou drsnosťou povrchu , s vynikajúcimi klznými vlastnosťami , s vysokou tvrdosťou  a výbornou adhéziou povlaku, aj pre materiály s nízkou popúšťacou teplotou . Takto vytvorené povlaky, zaručia naším zákazníkom držať krok so stále rastúcimi požiadavkami moderných výrobných technológií.

2. Depozičné ARC odparovacie zariadenia

Slúžia na veľkokapacitnú produkciu štandardných , vysokokvalitných a v priemyselnej praxi osvedčených vrstiev. Povlaky vytvorené ARC technológiou sú určené pre širokú škálu rezných a tvárniacich nástrojov a rôznych konštrukčných súčiastok. Nami dodávané zariadenia sa vyznačujú vysokým stupňom využiteľnosti a sú konštruované pre nepretržitú viacsmennú prevádzku. Naše depozičné ARC odparovacie zariadenia sú správnym výberom, kde hlavným ukazovateľom je optimálny pomer ceny a kvality vyrábaných povlakov. Pružná koncepcia zariadenia, umožňuje prispôsobenie sa novým technickým inováciám.