Technologie, ktoré používame v našej výrobe, pokrývajú široké spektrum strojárskych činností. Disponujeme modernými strojmi, využívame spoľahlivé zariadenia od CNC-centier až po jednoduché tradičné jednoúčelové stroje.

Spracovávame plechy, profily aj tyčovinu, disponujeme strojmi na sústruženie, frézovanie, vŕtanie, obrážanie, hobľovanie, brúsenie, zváranie, povrchovú úpravu pieskovaním, striekaním a vypaľovaním.